”Utvärderingen har varit till stor hjälp i beredningen av det nya hälsoekonomiska stödet”.   
                                                                                               Pär Eriksson SIDA

 

”Vad tjänar insikter om framgång och misslyckanden till om inte kunskapen om dessa

tas tillvara?”                                                         

                                                                         Ing-Marie Ottosson Svenska ESF 

 


Perceptio genomför analyser, utvärderingar och följeforskning som stöder projekt, program, företag och organisationer. Inom Perceptio och dess nätverk av konsulter finns en bred kompetensbas med erfarenheter från näringslivet, offentliga myndigheter, universitet och högskolor.


Bland kompetensområdena kan nämnas beteendevetenskap, ekonomi och marknad, social- och hälsoantropologi, projektledning, pedagogiskt utvecklingsarbete, medling och konflikthantering.

Perceptio © 2006-2012

Producerad av Snyggare-Internet